En todas as mans

Produción Audiovisual
Estado: Distribución

Sobre o proxecto

A épica dunha vontade, a loita por mellorar os territorios que habitamos. Dous territorios, Galicia e Portugal, e unha realidade os montes veciñais ou baldios. En todas as mans é unha ollada a esas terras e aos seus habitantes na procura dun horizonte, que os territorios que están nas súas mans sexan xeradores de riquezas económicas, ambientais e sociais para os seus pobos. O documentario crúzase no seu camiño para indagar nunha realidade tan próxima como descoñecida.

Unha realidade milenaria, única, que debe afrontar, tamén, un futuro. realidade dos montes veciñais condiciona o 25 % do territorio galego.

Unha produción de Trespés.

Financiación

AGADIC, TVG

Dirección

Diana Toucedo Crespo

Guión

Diana Toucedo Crespo / Alberte Román Losada

Produción executiva

Alberte Román Losada

Duración

100 min

Ano

2015